nieuws
6 december 2016 - Leestoetsen
Eind januari en begin juni worden bij de kinderen uit groep 3 tot en met groep 8 de leestoetsen afgenomen. Wat zijn dit precies voor toetsen? Wij nemen op school twee soorten leestoetsen af bij uw kin.....
Lees verder...
6 december 2016 - Anti-pest
Als school zijn we continu bezig om alert te zijn op pesten en pestgedrag, want pesten is iets wat we op onze school niet willen. Wat is er dit jaar aan gedaan? • Alle groepen hebben gewerk.....
Lees verder...
5 december 2016 - Kaartenactie Woord en Daad
De kaartenactie van groep 5 voor stichting Woord en Daad heeft € 612,52 opgeleverd. Allen dank voor de medewerking! .....
Lees verder...
3 december 2016 - Nieuwe bestuursleden
Op de ledenvergadering van 1 november zijn de heren R. Geurtsen en J.C. Valkenburg gekozen als leden van het bestuur. Beiden hebben hun verkiezing aanvaard. We wensen hen Gods zegen toe bij deze nieuw.....
Lees verder...
2 december 2016 - Kerstfeest in `t Boveneind
De groepen 2 hopen op dinsdag 20 december naar ‘t Boveneind te gaan om daar kerstliederen te zingen voorde bewoners. Zijn er ouders die op deze morgen voor vervoer kunnen zorgen? Wilt u er dan .....
Lees verder...
1 december 2016 - Kerstvieringen
Op dinsdagavond 20 december hebben de groepen 1 hun kerstviering, zij worden om 19.00 uur met hun ouder(s)/verzorger(s) in hun eigen lokaal verwacht. ‘s Middags zijn de kleuters van groep 1 vri.....
Lees verder...
4 november 2016 - MANAGER GEZOCHT
Onze Johannes Calvijnschool is een reformatorische school met ruim 570 leerlingen. De beide locaties, naast elkaar gelegen, bevinden zich in een rustig deel van Veenendaal. Het belangrijkste voedingsg.....
Lees verder...

Meer nieuws...

17-12 - Oud papier (9-11 uur Duivenwal-West)
17-12 - Kerstviering `t Boveneind groep 2
20-12 - Kerstviering groepen 1
22-12 - Kerstviering groepen 2
23-12 - Kerstvieringen groep 3-8
26-12 - Eerste dag kerstvakantie

Meer agenda

Download schoolgids
 
 

Postbus 873 - 3900 AW - Veenendaal - tel. 0318-553733 - info@calvijnschoolveenendaal.nl   

Ontwerp J.M. van Eckeveld, realisatie Verrips Digitale Diensten