nieuws
16 januari 2017 - Ouderavond PCM
Op donderdag 9 maart zal de heer Jelte van der Kooi opnieuw een lezing houden met als titel: ‘Hoe bereik ik mijn kind?’ Hij zal een deel herhalen van vorig jaar, maar ook een verdieping ge.....
Lees verder...
14 januari 2017 - Voorleesmorgens
Dit schooljaar zijn we begonnen met voorleesmorgens voor kinderen vanaf 2½ jaar. Er wordt een boekje gelezen, een werkje gemaakt en gespeeld. Kinderen, ouders en juf Janinke genieten hiervan! O.....
Lees verder...
13 januari 2017 - Oudermorgens
Op 17 en 19 januari bent u weer van harte welkom in de groepen 1 t/m 3. Alle ouders van de kinderen uit deze groepen kunnen één keer per jaar een oudermorgen bijwonen. De oudermorgen duu.....
Lees verder...
12 januari 2017 - Aanmelding nieuwe leerlingens
Op D.V. dinsdag 24 en donderdag 26 januari 2017 houden wij onze jaarlijkse inschrijfavonden. U bent samen met uw kind(eren) van harte welkom van 18.30 – 20.30 uur. Deze inschrijfavonden zijn bed.....
Lees verder...
16 december 2016 - Leidinggevende gezocht
Onze Johannes Calvijnschool is een reformatorische school met ruim 570 leerlingen. De beide locaties, naast elkaar gelegen, bevinden zich in een rustig deel van Veenendaal. Het belangrijkste voedingsg.....
Lees verder...
6 december 2016 - Leestoetsen
Eind januari en begin juni worden bij de kinderen uit groep 3 tot en met groep 8 de leestoetsen afgenomen. Wat zijn dit precies voor toetsen? Wij nemen op school twee soorten leestoetsen af bij uw kin.....
Lees verder...
6 december 2016 - Anti-pest
Als school zijn we continu bezig om alert te zijn op pesten en pestgedrag, want pesten is iets wat we op onze school niet willen. Wat is er dit jaar aan gedaan? • Alle groepen hebben gewerk.....
Lees verder...

Meer nieuws...

21-01 - Oud papier
23-01 - CITO week
24-01 - Inschrijfavond nieuwe leerlingen
26-01 - Inschrijfavond nieuwe leerlingen
27-01 - Meegeven advies groep 8
30-01 - Leestoetsen

Meer agenda

Download schoolgids
 
 

Postbus 873 - 3900 AW - Veenendaal - tel. 0318-553733 - info@calvijnschoolveenendaal.nl   

Ontwerp J.M. van Eckeveld, realisatie Verrips Digitale Diensten